Stephanie + Samer Wedding Day Highlight

Stephanie + Samer Wedding Day Teaser

HUNTINGTON BEACH WEDDING VIDEOGRAPHER: RUFFMEDIA
CEREMONY VENUE: HYATT REGENCY HUNTINGTON BEACH
RECEPTION VENUE: HYATT REGENCY HUNTINGTON BEACH